Blog Archives

ՎԵՐԱՓՈԽՈՒՄ – Ծիսական բառարան

վերափոխում Աստուածածնի մեռնելուն եւ երկինք փոխադրուելուն յիշատակն է՝ որ կը տօնուի պարզ Աստուածածին, կամ Փոխումն կամ Ննջումն անուններու ներքեւ ալ: Որովհետեւ եկեղեցին կ’ընդունի թէ Քրիստոս ինքն եկաւ իր մայրը փոխադրելու, տէրունի տօնին յիշատակութիւնը կը կատարուի Գալուստ ի փոխումն մօրն բացատրութեամբ, եւ այդ անունին ներքեւ բաւական տեղեկութիւններ տրուեցան արդէն: Վերափոխումը Հայ Եկեղեցւոյ տաղաւար կոչուած հինգ մեծ տօներնէն մէկն է, կը կատարուի Օգոստոս 15-ին մերձակայ, այսինքն Օգոստոս 12-էն մինչեւ 18 հանդիպող Կիրակին. ունի շաբաթապահք, նաւակատիք ու մեռելոց: Աւելի հին դարերու մէջ երէք օր միայն կը կատարուէր, սակայն Շնորհալւոյն կարգադրութեամբ հիմա ինն օր կը կատարուի, Կիրակիէն մինչեւ միւս Երկուշաբթի:

Աղբյուրը՝ Մաղաքիա արքեպ. Օրմանեան, Ծիսական բառարան

Կարդացե՛ք նաև ԽԱՂՈՂՕՐՀՆԷՔ – Ծիսական բառարան

ՏԱՂԱՒԱՐ [ՏՕՆ] – Ծիսական բառարան, Մաղաքիա արքեպիսկոպոս Օրմանյան

տաղավար տոն, Օրմանյան

Այդպէս կը կոչուին հինգ մեծ տէրունի տօները որոնք շաբաթապահք, նաւակատիք, մեռելոց եւ քանի մը օր շարունակութիւն ունին։ Այս հինգ տօներն են Աստուածայայտնութիւն 8 օր, Յարութիւն 50 օր, Այլակերպութիւն 3 օր, Վերափոխում 9 օր եւ Խաչվերաց 7 օր։ Ասոնցմէ իւրաքանչիւրն ալ տարւոյն մէջ որոշ միջոցի մը սկզբնաւորութիւնն են։ Վճռական կերպով յայտնի չէ թէ ի́նչ առնչութիւն կայ տաղաւար կոչման եւ այս մեծ տօնախմբութեանց մէջ։ Ոմանք կը կարծեն թէ ինչպէս Հին Ուխտին մէջ մեծահանդէս տօնախմբութիւն մըն էր Տաղաւարահարքը կամ Տաղաւար կոչուած տօնը, նոյն են քրիստոնէից համար այդ տէրունի տօները։ Թերեւս հաւանական է կարծել թէ իրօք տաղաւարներու հաստատմամբ տօնավաճառի նման հանէսներ կը կազմակերպուէին այս մեծ տէրունիներուն, եւ անկէ մնացած ըլլայ տաղաւար յորջորջումը։

Աղբյուրը՝ Մաղաքիա արքեպ. Օրմանեան, Ծիսական բառարան

ՇՈՂԱԿԱԹ – Ծիսական բառարան

Շողակաթ, Օրմանյան

Ս. Լուսաւորչի տեսիլքէն առնուած է անունը, ինչպէս եւ Էջմիածին անունը, եւ կը նշանակէ թէ «Շող լուսոյ կաթեց» երկինքէն։ Երկու տօներն ալ Լուսաւորչի տեսիլքին հետ կապուած են, միայն թէ Էջմիածնի տօնը ուղղակի տեսիլքին տօնն է, իսկ Շողակաթի տօնը նոյն տեսիլքին համեմատ շինուած Էջմիածնի Մայր տաճարին նաւակատիքին տօնն է։ Մայր տաճարն ալ Աստուածածնի անունին նուիրուած ըլլալով՝ Վերափոխման մեծ տօնին նախընթաց շաբաթ օրը Շողակաթ-ի տօն կը կատարուի, այսինքն Մայր տաճարին նաւակատիքին տարեդարձը, եւ պատմական յիշատակներու հաշուով ալ 303 տարւոյ Աստուածածնի տօնին նուիրագործուած եւ օծուած է նոյն տաճարը։ Շողակաթի տօնին իմաստը համաձայն է եկեղեցւոյ տօներու եւ նաւակատիքի տօներուն մասին տրուած բացատրութեանց։

Աղբյուրը՝ Մաղաքիա արքեպ. Օրմանեան, Ծիսական բառարան

Կարդացե՛ք նաև ԽԱՂՈՂՕՐՀՆԷՔ – Ծիսական բառարան

%d bloggers like this: