Blog Archives

ՅԻՆՈՒՆՔ=ՅԻՍՈՒՆՔ – Ծիսական բառարան

Յինանց շրջան, Հինանց շրջան

Այս անունը կը տրուի Զատկէն մինչեւ Հոգեգալուստ 50 օրերուն միջոցին՝ որ ամբողջովին տէրունի տօներ են ի պատիւ Յարութեան եւ վերջին տասը օրերը նաեւ ի պատիւ Համբարձման, իսկ վերջին յիսներորդ օրն ալ Հոգւոյն Սրբոյ գալստեան նուիրուած է: Այդ յիսուն օրերը ամբողջովին ուտիք էին, որովհետեւ Հայ Եկեղեցին չէ ուզած Մեծ Պահքէն դուրս տէրունի օր մը պահք պահել: Միայն Շնորհալիէն սկսեալ՝ Համբարձումէն ետքը եկող երկու ուրբաթները եւ մէկ չորեքշաբթին պահքի օր եղան կերակուրի կողմէ՝ եկեղեցւոյ մէջ տէրունի տօնը անփոփոխ մնալով:

Աղբյուրը՝ Մաղաքիա արքեպ. Օրմանեան, Ծիսական բառարան

Կարդացե՛ք նաև ԱՄՊՀՈՎԱՆԻ – Ծիսական բառարան

ԵՐԿՐՈՐԴ ԾԱՂԿԱԶԱՐԴ – Ծիսական բառարան

երկրորդ ԾաղկազարդԵրկրորդ Ծաղկազարդ կը կոչուի Համբարձման յաջորդող Կիրակին որ յատուկ տօն մը չունի, այլ ըստ կարգի աւուրց՝ Յինանց 43-րդ ու Համբարձման 4-րդ օրն է: Երկրորդ Ծաղկազարդ անունն առած է պարզապէս օրուան աւետարաններէն: Հայ Եկեղեցին Նոր Կիրակիէն սկսեալ՝ չորս աւետարանները կը կարդայ ամէն օր կարգաւ. եւ այդ կարգին շարունակութեամբ չորս աւետարաններէն Քրիստոսի Երուսաղէմ Գալստեան կտորները Յինանց Է. Կիրակիին ինկած են՝ որով Ծաղկազարդի յիշատակութեան կրկնութիւնը տեղի կ՛ունենայ: Տոհմային յիշատակ մըն ալ աւելցած է նոյն օրուան վրայ. իբր զի աւանդութեամբ հասած է մեզի թէ հրեշտակ մը ամէն օր կ՛այցելէր Լուսաւորչին Խորվիրապին մէջ, այլ Համբարձման Դ. օրը եկած չըլլալով՝ Լուսաւորչին բացատրած է թէ Քրիստոսի Համբարձումը տօնելու համար՝ հրեշտակներու դասերէն իւրաքանչիւրն օր մը հանդէս կը կատարէ, եւ ինքը Դ. դասէն ըլլալով՝ Դ. օրը չէր ուզած իր դասին հանդէսներէն բացակայիլ: Վկայասէր այդ յիշատակը խառնած է օրուան շարականին: Երկրորդ Ծաղկազարդի օրն ալ 35 օրերու շարժականութեամբ Մայիս 3-էն մինչեւ Յունիս 6 կրնայ հանդիպիլ:

Աղբյուրը՝ Մաղաքիա արքեպ. Օրմանեան, Ծիսական բառարան

Կարդացեք նաև Աւագ շաբաթ

ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՆ ՏԵԱՌՆ – Ծիսական բառարան

Համբարձում ՏեառնՔրիստոս իր յարութենէն ետք քառասուն օր երկրիս վրայ մնաց (Գործ. Ա. 3), յետոյ իր յարուցեալ ու փառաւորեալ մարմնով երկինք համբարձաւ։ Այդ խորհրդական տօնը կը կատարուի Զատկի քառասներորդ օրը, Հինգշաբթի, որ 35 օրերու շարժականութեամբ Ապրիլ 30-էն մինչեւ Յունիս 3 կրնայ հանդիպիլ։ Համբարձման տօնը կ՚երեւայ թե հին ժամանակ մեծ նշանակութիւն չունէր շաբթուան մէջ իյնալուն, վասնզի նախատօնակ իսկ չունի, բայց միջին դարերուն մէջ գլխաւոր տէրունիներու ձեւը ստացած է։ Համբարձումէն Հոգեգալուստ տասը օրերը՝ առանց յատկապէս Համբարձման տօն ըլլալու, Յարութեան շարականներուն ու սաղմոսներուն հետ՝ Համբարձման նուիրեալ շարականներ ու սաղմոսներ ալ ունին։

Աղբյուրը՝ Մաղաքիա արքեպ. Օրմանեան, Ծիսական բառարան

Կարդացեք նաև Ընթրիք Տեառն

%d bloggers like this: