Blog Archives

ՄԵՆՔ՝ ՎԱՐԴԱՆԱՆՔ. Հայ որբերին ազատագրող մանկական հավատը

1.

Աղջիկների խմբանկար Անթուրայի որբանոցից

Պատմական վավերագրերը հաստատում են, որ հայ երեխաների իսլամացումը մաս է կազմում ցեղասպանական գաղափարախոսության ու ծրագրի և նախապատրաստվել ու իրականացվել է՝ կիրառելով հատուկ ռազմավարական, կրթամանկավարժական ու մեթոդական գործիքներ: Հայ երեխաները տարվում էին մուսուլմանական որբանոցներ (Անթուրայում, Մարդինում, Հալեպում, Ուրֆայում, Կեսարիայիում, Դիրաբեքիրում և այլուր), որոնք իսլամացման պետական կենտրոններ էին հատկապես հայ և քրիստոնյա այլ որբերի համար:

Read the rest of this entry

ԳԱՐԵԳԻՆ Ա. կաթողիկոս. 5 միտք հայի, նրա ինքնության մասին

Գարեգին Ա. վեհափառ, մյուռոն

Միւռոնաշնորհ ժողովուրդը չէր կրնար անմիւռոն ապրիլ։

«Հող մարդ,եւ գիր»

Մէկ եւ միւռոնելի պէտք է ըլլայ հայութեան առաքելութիւնը՝ միութեան, ամբողջականութեան, ներդաշնակ համատեղման լուսաստղին ուղղութեամբ ձգուած դէպի Հայութեան Լինելիքը։

«Հող, մարդ եւ գիր»

Այսպէս հայ ժողովուրդը կ՜ապրի իր վերածննդեան, յարութեան նոր շրջանը Մայր Հայրենիքով, Հայաստանով, Երևանով, Ս. Էջմիածնով և Սփիւուռքի չորս ծագերուն վրայ տարածուած հայութեան բոլոր զաւակներով՝ միաշունչ, միատրոփ, միասիրտ, միակամ և մշտատեսիլ։

«Անցեալը անցած չէ»

Մենք ամուր կառչած պիտի մնանք մեր հայակերտ ու հայակերպ, հայաղեկ ու հայուղի նաւուն, մեր սեփական ազգային կերպարի գիծերուն ու գոյներուն։

«Ան-ժամանակը ժամանակին մէջ»

Նոր հայը նորացեալ Հայաստանին մէջ և հայաստանացեալ սփիւռքին մէջ հարկ է, որ իր հայրերու օրինակով վերստին պաշտէ Յիսուսը։

«Ես յաղթեցի աշխարհի»

ԳԱՐԵԳԻՆ Ա. Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց

Կարդացե՛ք նաև Բլոգային. «Մեղքի հարյուր տարուց» մինչև «Ցեղասպանության փիլիսոփայությունը SOAD երգերում»

%d bloggers like this: