Blog Archives

Ի՞նչ ընթերցել Մեծ Պահքի ընթացքում

Պահք

Ուրախալի է, որ տարեցտարի ավելանում է այն մարդկանց թիվը (գոնե իմ շրջապատում), որոնք գիտակցում են, որ Մեծ Պահքի շրջանը ոչ թե պարզապես կենդանական սննդից հրաժարվելու (ձեռքի հետ էլ ավելորդ քաշից ազատվելու) ժամանակահատված է, այլ պետք է ուղեցկվի այսպես ասած հոգևոր պահքով:

Պահքը շատ ժամանակ իրավացիորեն համեմատում են ճամփորդության հետ, և ինչպես յուրաքանչյուր ճամփորդության պատրաստվելիս մանրակրկտորեն ընտրում ենք, թե ինչ իրեր կարող են մեզ պետք գալ դրա ընթացքում, Մեծ Պահքի համար էլ պիտի ունենանք համապատասխան «իրեր»ը, այն է՝ գրականությունը, որով պիտի պատրաստենք մեզ ապաշխարության այդ ճամփորդության ընթացքում. այլապես, պարզապես ամեն կիրակի պատարագի կամ էլ շաբաթվա ընթացքում ժամերգությունների մասնակցելով, շատ հպանցիկորեն կիրականացնենք այդ ճամփորդությունը: Համոզված եմ, որ Մեծ Պահքն առանց ընթերցանության ու ընթերցածի շուրջը խորհրդածության Read the rest of this entry

Գարեգին Ա. 5 միտք գրքի մասին

Գարեգին Ա

Գիրքը այնպիսի ընկեր մըն է, զոր կրնաս ազատօրէն ընտրել, ընտրելէն ետք, մէկ անկիւն դնել կամ անկողնիդ սնարին մօտիկ պահել, նայած թէ ինչպիսի հաղորդութիւն կը ստեղծուի իր և քու միջև:

Եթէ Հայութիւնը իր ողջ կեանքի ընթացքին կրցեր է «ովսաննա» կարդալ Հայ Գիրքին, մենք չենք կրնար այսօր «ի խաչ հան զդա» գոռալ, ամբոխային խօլ, անգիտակից և ինքնակորուստ հոգեբանութեան ոճով:

Հայոց Ա.Բ.Գ.-ը, հայկական Տառերը բևեռներ են, որոնց ագուցումով մարմին կ՛առնէ Գիրքը որպէս զրահ ամրութեան և գրաւական անխորտակելիութեան: … Բայց լաւ իմացէք, որ եթէ այդ զրահին անթափանցելիութեան գաղտնի զօրութիւնը եղող հայերէն լեզուն մեր հոգիներուն մէջ չճառագայթէ, զրահին դիմացկունութիւնը կը նօսրանայ, կը բարակնայ շղարշային թափանցիկութեան վերածուելու աստիճան, ուրկէ ամէն հով ներս կը մտնէ և զոր ամէն հով իր քմահաճոյքին խաղալիքի կը վերածէ:

Ես չեմ կրնար երևակայել Հայութիւն առանց Հայ Գիրին: Եւ որքան ճոխ ըլլայ ու խօսուն դառնայ հայ Գիրքը, այնքան աւելի կ՛ամրանայ, կը զօրանայ, կը հարստանայ, կը բարձրանայ հայութիւնը:

Հայ Գիրքը միւռո՛ն է մեր ժողովուրդի զաւակներուն համար: Ան, որ Հայ Գիրք կը կարդայ, կը միւռոնուի հայութեամբ:

Աղբյուրը՝ Տ. Զաքարիա վրդ. Բաղումյանի ՖԲ էջ

Կարդացե՛ք նաև Եկեղեցին և երիտասարդները /մաս Բ./ – Գարեգին Ա. կաթողիկոս

Գարեգին Ա. կաթողիկոս. ԳՐՔԻ ՄԱՍԻՆ

1368848_573158086063627_94921022_n

Գիրքը մարդուն միտքի, սիրտի, հոգիի, կամքի, տեսիլքի, ձգտումի ապրումներուն որպէս թելադրաձայն խորհրդանիշ, աղեղի նետի պէս կը պատռէր մագաղաթն ու թուղթը և յաւերժութեան հորիզոն կը բանար մարդու աչքերուն դիմաց։

*     *     *     *     *     *

Գիրքը պիտի չըլլար առանց մարդուն։ Սա յստակ է. Լաբալիսեան ճշմարտութիւն։ Բայց ի՞նչ պիտի ըլլար մարդը առանց գիրքին…

Գիրքը մարդուն հոգեմտաւոր աշխարհին արտացոլումն է։

Գիրքը՝ զգացումներու բխումը, գիրի հունով հոսող։

Գիրքը՝ մտածումներու մարմնացումը. գիրի տարազով հանդերձուող։

Գիրքը՝ մարդու շարունակական ինքնակերտումի ամէնէն կարեւոր ազդակը։

Գիրքը՝ քաղաքակրթութեան տարածման եւ զարգացման անիւը։ Ի՞նչ պիտի ըլլար բնութիւնը առանց լոյսին։ Խաւար է աշխարհը առանց գիրքի։ Խոպան է մարդկային կեանքի հողը առանց գիրքի ակոսումին։

Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. ԳԱՐԵԳԻՆ Ա Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց «Հայ մարդը հայ գիրքին դիմաց»

Տե՛ս նաև  Գարեգին Ա. 3 միտք լեզվի մասին

%d bloggers like this: