Blog Archives

ՔԱՌԱՍՆՈՐԴՔ – Ծիսական բառարան

imagesՄեծ Պահքին կը տրուի Քառասնորդք անունն ալ, որովհետեւ քառասուն օր կը տեւէ, ի յիշատակ Քրիստոսի քառասնօրեայ պահեցողութեան: Մեծ Պահոց Կիրակիներն ու օրերը քառասնորդական Կիրակիներ եւ օրեր ալ կը կոչուին: Ղազարու յարութենէն սկսելով՝ Աւագ Շաբթուան օրերը Քառասնորդքէն դուրս են:

Աղբյուրը՝ Մաղաքիա արքեպ. Օրմանեան, Ծիսական բառարան

Կարդացե՛ք նաեւ Բարի առավոտ – Մայստեր Էկհարտ

ԹԱՂՈՒՄՆ ՏԵԱՌՆ – Ծիսական բառարան

թաղում ՏեառնՔրիստոսի թաղման տօնը կը կատարուի յատկապէս Աւագ Շաբաթ օրը, բայց թաղման գլխաւոր կարգը Աւագ Ուրբաթ իրիկունն է, Աւետարանին ցոյց տուած ժամերուն համեմատ։ Մեր տօնացոյցին մէջ միայն հանդիսաւոր նախատօնակ մը կայ նշանակուած, շարականէն զատ գիրք ու Աւետարան եւ Սուրբ Աստուած ալ աւելցնելով։ Իսկ այժմ սովորութիւն եղած է յոյներու նմանութեամբ թափօր ալ դառնալ, եւ թաղման գերեզման մըն ալ պտըտեցնել աւելի կամ նուազ զարդարանքներով պատրաստուած՝ որ հին արարողութեան պահանջէն դուրս է։ Ինչպէս Աւագ Ուրբաթ իրիկունն թաղման կարգ կը կատարուի, այնպէս ալ Աւագ Շաբաթ երեկոյ Յարութեան կարգ կը կատարուի ճրագալոյցով, պատարագով ու նախատօնակով։ Աւագ շաբաթ օրը 35 օրերու շարժականութեամբ Մարտ 21-էն մինչեւ Ապրիլ 24 կրնայ հանդիպիլ։

Աղբյուրը՝ Մաղաքիա արքեպ. Օրմանեան, Ծիսական բառարան

Կարդացեք նաև Ընթրիք Տեառն

ԸՆԹՐԻՔ ՏԵԱՌՆ – Ծիսական բառարան

վերջին/խորհրդավոր ընթրիք ՏեառնԱւագ Եշ. օր կը կատարուի Քրիստոսի վերջին ընթրիքին յիշատակութիւնը, ուր Հաղորդութեան խորհուրդն ալ հաստոտուեցաւ։ Աւագ Եշ.ի պատկանող զանազան յիշատակները զանազան ժամանակներու բաժնուած են եւ ըստ այսմ ընթրիքին յիշատակութիւնը կը պատասխանէ պատարագին՝ որ յատուկ արարողութիւններով կը կատարուի նոյն օրը, եւ ուր նշանաւոր տեղ կը բռնէ Վերաբերման եւ Սրբասացութեան հանդիսաւորութիւնը։

Աղբյուրը՝ Մաղաքիա արքեպ. Օրմանեան, Ծիսական բառարան

Կարդացեք նաև Մատնութիւն Տեառն

ԱՒԱԳ ՇԱԲԱԹ – Ծիսական բառարան, Մաղաքիա արքեպ. Օրմանյան

Ավագ Շաբաթ, Մաղաքիա արքեպ. Օրմանյան

ԱՒԱԳ ՇԱԲԱԹ – Ծաղկազարդէն մինչեւ Զատիկ եղող եօթնեակը կոչուի Աւագ Շաբաթ, եւ շաբթուան իւրաքանչիւր օրերն ալ նոյն աւագ անունը կը կրեն՝ Աւագ Բշ., Աւագ Գշ., Աւագ Դշ., Աւագ Եշ., Աւագ Ուր. եւ Աւագ Շբ.։ Այդ աւագ անունն իրաւամբ տրուած է այդ եօթնեակին, յորում կը յիշատակուին Քրիստոսի վերջին օրերուն տնօրինութիւնները։ Միաշաբաթ=Կիրակի օրը Քրիստոս հանդիսով մտած էր Երուսաղէմ։ Բշ. Թզենին անիծելուն օրն է։ Եկեղեցին կը յիշէ եւս Զեբեդեայ որդւոց խնդիրը եւ Արարչութիւնը ու Մարդկութեան սկիզբը։ Գշ. Հրէից հարցումներուն եւ Քրիստոսի բացատրութեանց եւ փարիսեցւոց յանդիմանութեան օրն է։ Նոյն օրը տեղի ունեցած է տաճարին մէջ եկած երկնային ձայնը, տաճարին կործանման գուշակութիւնը, այրւոյն գովեստը, Քրիստոսի վերջապէս տաճարէն Տասն Կուսանաց առակը եւ Վերջին Դատաստանի բացատրութիւնը, նաեւ Ջրհեղեղը եւ մարդոց կրկին սկզբնաւորութիւնը։ Դշ. կը յիշատակուի Յուդայի մատնութիւնը։ Եշ. Վերջին Ընթրիքը, Ոտնալուան եւ Հաղորդութեան խորհուրդին հաստատութիւնը։ Ուր. Քրիստոսի ձերբակալութիւնը, դատապարտուիլը, Խաչելութիւնը, մահն ու Թաղումը։ Շբ. դարձեալ Թաղումը եւ երեկոյին Զատիկը, զոր կարելի էր կոչել Աւագ Կիրակի, եթէ այդպէս սովորութիւն եղած ըլլար։ Աւագ Բշ. Զատկին հետ 35 օրուան շարժականութիւն ունի, Մարտ 16-էն Ապրիլ 19, իսկ Աւագ Շաբթուան միւս օրերը նոյն համեմատութեամբ կը յաջորդեն։

Տե՛ս նաև ԱՌԱՋԱՒՈՐԱՑ ԿԻՐԱԿԻ – Ծիսական բառարան, Մաղաքիա արքեպ. Օրմանյան

%d bloggers like this: