Հայոց ազգային եկեղեցին, մասն Բ. – Գարեգին արքեպիսկոպոս (Յովսէփեան)

Սկիզբը՝ այստեղ:

Հայոց ազգային եկեղեցին, Գարեգին ՅովսէփեանԱյս եկեղեցիների, յատկապէս հին եկեղեցիների, Կաթոլիկ եւ Օրթոտոքս, ծագման եւ կազմակերպութեան պայմաններն էլ տարբեր են եղել, ուստի եւ տարբեր ձեւ ու կերպարանք են ստացել: Այդ եկեղեցիները ծագել են եւ կազմակերպուել Հռովմէական պետութեան մէջ, Հռովմէական պետական բաժանումների եւ նրանց յարաբերութեան իրողութիւնից մեծագոյն չափով ազդուելով: Եպիսկոպոսութիւններ, արքեպիսկոպոսութիւններ, պատրիարքութիւններ, կազմակերպուել են, յատկապէս, Դիոկղետիանոս կայեր պետական բաժանումների եւ նահանգների օրինակով եւ նոյն իսկ տարածականութեամբ նոյնացել են երբեմն նահանգական կազմակերպութիւններին: Կեսարիայի, Անտիոքի, Երուսաղէմի, Աղէքսանդրիայի արքեպիսկոպոսութիւններն ու պատրիարքութիւնները, յետագայում նաեւ Կ. Պոլսի, որպէս արեւելեան կայսրութեան մայրաքաղաքը, մանաւանդ արեւմտեանի անկումից յետոյ, արդիւնք են իրենց կեդրոններով եւ ստորաբաժանումներով քաղաքական կազմակերպութեան:

Պապական իշխանութիւնը իւր միջնադարեան հզօրութեամբ ծագել եւ զարգանալ կարող էր միայն Հռոմում, որ պետութեան իսկական մայրաքաղաքն էր, բայց նաեւ լատինական քաղաքակրթութեան ենթարկուած ազգերի մայրաքաղաքը, անվիճելի հեղինակութիւն դարձած հետզհետէ կայսրութեան անկումից յետոյ յառաջ եկած շփոթութեանց մէջ: Կայսրութեան դիրքն ու հեղինակութիւնը պատմական բերմունքների ընթացքով եւ պապերի հետեւողական ձգտումներով եւ ջանքերով անցնում է Հռովմէական Պապական Աթոռին:

Գարեգին արքեպիսկոպոս, Հայաստանեայց Եկեղեցի, Դեկտեմբեր, 1939

Շարունակութիւնը՝ այստեղ:

Posted on May 30, 2016, in Նշանավոր գործիչներ, Վանքեր, եկեղեցիներ, սրբավայրեր and tagged , , , , . Bookmark the permalink. 2 Comments.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: