ԵՐԿՐՈՐԴ ԾԱՂԿԱԶԱՐԴ – Ծիսական բառարան

երկրորդ ԾաղկազարդԵրկրորդ Ծաղկազարդ կը կոչուի Համբարձման յաջորդող Կիրակին որ յատուկ տօն մը չունի, այլ ըստ կարգի աւուրց՝ Յինանց 43-րդ ու Համբարձման 4-րդ օրն է: Երկրորդ Ծաղկազարդ անունն առած է պարզապէս օրուան աւետարաններէն: Հայ Եկեղեցին Նոր Կիրակիէն սկսեալ՝ չորս աւետարանները կը կարդայ ամէն օր կարգաւ. եւ այդ կարգին շարունակութեամբ չորս աւետարաններէն Քրիստոսի Երուսաղէմ Գալստեան կտորները Յինանց Է. Կիրակիին ինկած են՝ որով Ծաղկազարդի յիշատակութեան կրկնութիւնը տեղի կ՛ունենայ: Տոհմային յիշատակ մըն ալ աւելցած է նոյն օրուան վրայ. իբր զի աւանդութեամբ հասած է մեզի թէ հրեշտակ մը ամէն օր կ՛այցելէր Լուսաւորչին Խորվիրապին մէջ, այլ Համբարձման Դ. օրը եկած չըլլալով՝ Լուսաւորչին բացատրած է թէ Քրիստոսի Համբարձումը տօնելու համար՝ հրեշտակներու դասերէն իւրաքանչիւրն օր մը հանդէս կը կատարէ, եւ ինքը Դ. դասէն ըլլալով՝ Դ. օրը չէր ուզած իր դասին հանդէսներէն բացակայիլ: Վկայասէր այդ յիշատակը խառնած է օրուան շարականին: Երկրորդ Ծաղկազարդի օրն ալ 35 օրերու շարժականութեամբ Մայիս 3-էն մինչեւ Յունիս 6 կրնայ հանդիպիլ:

Աղբյուրը՝ Մաղաքիա արքեպ. Օրմանեան, Ծիսական բառարան

Կարդացեք նաև Աւագ շաբաթ

Posted on May 17, 2015, in Մաղաքիա արքեպիսկոպոս Օրմանյան and tagged , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: