ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՆ ՏԵԱՌՆ – Ծիսական բառարան

Համբարձում ՏեառնՔրիստոս իր յարութենէն ետք քառասուն օր երկրիս վրայ մնաց (Գործ. Ա. 3), յետոյ իր յարուցեալ ու փառաւորեալ մարմնով երկինք համբարձաւ։ Այդ խորհրդական տօնը կը կատարուի Զատկի քառասներորդ օրը, Հինգշաբթի, որ 35 օրերու շարժականութեամբ Ապրիլ 30-էն մինչեւ Յունիս 3 կրնայ հանդիպիլ։ Համբարձման տօնը կ՚երեւայ թե հին ժամանակ մեծ նշանակութիւն չունէր շաբթուան մէջ իյնալուն, վասնզի նախատօնակ իսկ չունի, բայց միջին դարերուն մէջ գլխաւոր տէրունիներու ձեւը ստացած է։ Համբարձումէն Հոգեգալուստ տասը օրերը՝ առանց յատկապէս Համբարձման տօն ըլլալու, Յարութեան շարականներուն ու սաղմոսներուն հետ՝ Համբարձման նուիրեալ շարականներ ու սաղմոսներ ալ ունին։

Աղբյուրը՝ Մաղաքիա արքեպ. Օրմանեան, Ծիսական բառարան

Կարդացեք նաև Ընթրիք Տեառն

Posted on May 14, 2015, in Մաղաքիա արքեպիսկոպոս Օրմանյան and tagged , , . Bookmark the permalink. 3 Comments.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: