ԲՈՒՆ ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆ – Ծիսական բառարան

Բուն ԲարեկենդանԲարեկենդաններուն գլխաւորը եւ իսկապէս բարեկենդան կը նկատուի՝ Մեծ Պահքը յառաջող վերջին ուտիքին Կիրակին, որուն կը յաջորդէ Մեծ Պահքը, այն է եօթը շաբաթ=48 օր անընդհատ պահք։ Հարկաւ այդ օրուան կերակուրներու ուրախութիւնն ուրիշ բարեկենդաններնէն մեծ ըլլալուն, այդ բարեկենդանը կոչուեցաւ Բուն Բարեկենդան։ Այդ Կիրակի օրը Զատիկէն եօթը շաբաթ յառաջ է, և Զատկին հետ 35 օրուան շարժականութիւն ունի, Փետր. 1-էն Մարտ 7։ Այժմ սովորութիւն է, և սովորութիւնն ալ նոր չէ, որ ոչ թէ միայն Բուն Բարեկենդանին Կիրակին, այլ եւ բովանդակ անոր նախընթաց եօթնեակն ամբողջովին բարեկենդան կը նկատուի, եւ բարեկենդանի շաբաթ կը կոչուի։ Այդ եօթնեակը ամբողջ կերակուրներու եւ զուրաճութեանց ուրախութեամբ կ’անցնի։ Եկեղեցին ալ նոյն եօթնեակին աւելի նշանաւոր տօներ դրած է։ Նոյն իսկ վանքերն ալ կ’երեւայ թէ բարեկենդանի շաբթուն իրենց խստակեցութիւնը կը թուլցնէին, եւ ասկէ ծագում առած է նոյն օրերուն յատկացուած Աբեղաթող անունը։ Մեծ Պահքի ապաշխարութեան եկեղեցական երգերը եւ վարագոյրին փակումը շաբաթ իրիկուն կատարուելէն ետքը, Կիրակի օրը եկեղեցական տխրութեան հետ կերակուրներու ուրախութեան նուիրուիլը, ըստ մեր վարդապետաց «Զփափկութիւն դրախտին եւ զբարեկենդանութիւն օրինակէ». զի Բուն Բարեկենդանի Կիրակիին խորհուրդը նախահայրերուն դրախտային երջանիկ կենաց յիշատակութիւնը կը պարունակէ։

Աղբյուրը՝ Մաղաքիա արքեպ. Օրմանեան, Ծիսական բառարան

Կարդացեք նաև Արտաքսման կիրակի

Advertisements

Posted on March 26, 2015, in Մաղաքիա արքեպիսկոպոս Օրմանյան, Պահք and tagged , , , . Bookmark the permalink. 6 Comments.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: