ԱՒԱԳ ՇԱԲԱԹ – Ծիսական բառարան, Մաղաքիա արքեպ. Օրմանյան

Ավագ Շաբաթ, Մաղաքիա արքեպ. Օրմանյան

ԱՒԱԳ ՇԱԲԱԹ – Ծաղկազարդէն մինչեւ Զատիկ եղող եօթնեակը կոչուի Աւագ Շաբաթ, եւ շաբթուան իւրաքանչիւր օրերն ալ նոյն աւագ անունը կը կրեն՝ Աւագ Բշ., Աւագ Գշ., Աւագ Դշ., Աւագ Եշ., Աւագ Ուր. եւ Աւագ Շբ.։ Այդ աւագ անունն իրաւամբ տրուած է այդ եօթնեակին, յորում կը յիշատակուին Քրիստոսի վերջին օրերուն տնօրինութիւնները։ Միաշաբաթ=Կիրակի օրը Քրիստոս հանդիսով մտած էր Երուսաղէմ։ Բշ. Թզենին անիծելուն օրն է։ Եկեղեցին կը յիշէ եւս Զեբեդեայ որդւոց խնդիրը եւ Արարչութիւնը ու Մարդկութեան սկիզբը։ Գշ. Հրէից հարցումներուն եւ Քրիստոսի բացատրութեանց եւ փարիսեցւոց յանդիմանութեան օրն է։ Նոյն օրը տեղի ունեցած է տաճարին մէջ եկած երկնային ձայնը, տաճարին կործանման գուշակութիւնը, այրւոյն գովեստը, Քրիստոսի վերջապէս տաճարէն Տասն Կուսանաց առակը եւ Վերջին Դատաստանի բացատրութիւնը, նաեւ Ջրհեղեղը եւ մարդոց կրկին սկզբնաւորութիւնը։ Դշ. կը յիշատակուի Յուդայի մատնութիւնը։ Եշ. Վերջին Ընթրիքը, Ոտնալուան եւ Հաղորդութեան խորհուրդին հաստատութիւնը։ Ուր. Քրիստոսի ձերբակալութիւնը, դատապարտուիլը, Խաչելութիւնը, մահն ու Թաղումը։ Շբ. դարձեալ Թաղումը եւ երեկոյին Զատիկը, զոր կարելի էր կոչել Աւագ Կիրակի, եթէ այդպէս սովորութիւն եղած ըլլար։ Աւագ Բշ. Զատկին հետ 35 օրուան շարժականութիւն ունի, Մարտ 16-էն Ապրիլ 19, իսկ Աւագ Շաբթուան միւս օրերը նոյն համեմատութեամբ կը յաջորդեն։

Տե՛ս նաև ԱՌԱՋԱՒՈՐԱՑ ԿԻՐԱԿԻ – Ծիսական բառարան, Մաղաքիա արքեպ. Օրմանյան

Posted on April 14, 2014, in Մաղաքիա արքեպիսկոպոս Օրմանյան, Պահք and tagged , , , , , . Bookmark the permalink. 2 Comments.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: