ԱՄՊՀՈՎԱՆԻ – Ծիսական բառարան, Մաղաքիա արքեպ. Օրմանյան

ԱՄՊՀՈՎԱՆԻ Մաղաքիա արքեպիսկոպոս ՕրմանյանՆկարը՝ Մայր Աթոռի ՖԲ էջից

  Բարձրաստիճան վիճակաւորներու յատուկ պատուոյ նշանակ է. անոնց գլուխին վրայէն տարածուած հովանոց մը, բաւական ընդարձակ եւ քառանկիւն կերպասէ պատրաստուած եւ չորս կողմերը ծոպերով շրջապատուած, զոր հորիզոնական դիրքի վրայ չորս կամ վեց ձողերով բարձրացուած կը տանին չորս կամ վեց պատուաւոր անձեր կամ եկեղեցական սպասաւորներ՝ վիճակաւորին թափօրով քալած ատեն։ Արեւելեան Հայոց վիճակներու մէջ ամպհովանիի կիրառութիւնը սովորական է ամէն վիճակաւոր եպիսկոպոսի, իսկ մեր վիճակներուն մէջ քիչ տեղ կ’երեւայայժմ անոր կիրառութիւնը վիճակաւորներու համար։ Իզմիրի մէջ մնացած սովորութիւնը հաւանաբար ծագում առած է նոյն վիճակին մինչեւ վերջին ժամանակները Էջմիածնի նուիրակներու պահուած տէրունի վիճակ ըլլալէն։ Կ. Պոլսոյ մէջ պատրիարքներ կը գործածեն եղեր զայն մինչեւ մօտ ժամանակներ։ Կիլիկիոյ ու Աղթամարայ կաթողիկոսներ ու Երուսաղէմի պատրիարքներ կը պահեն ցարդ ամպհովանիի կիրառութիւնը։

Տե՛ս նաև ԱՌԱՋԱՒՈՐԱՑ ԿԻՐԱԿԻ – Ծիսական բառարան, Մաղաքիա արքեպ. Օրմանյան

Posted on February 8, 2014, in Մաղաքիա արքեպիսկոպոս Օրմանյան and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink. 2 Comments.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: