ԱՅԼԱԿԵՐՊՈՒԹԻՒՆ

պայծառակերպություն Մաղաքիա Օրմանյան

Հայ Եկեղեցւոյ հինգ գլխաւոր տօներէն մին, որ կը կոչուի նաեւ ՊԱՅԾԱՌԱԿԵՐՊՈՒԹԻՒՆ՝ Քրիստոսի պայծառ ու լուսաւոր երեւալէն եւ ՎԱՐԴԱՎԱՌ՝ հին հեթանոսական տօնին անունէն։ Տօնուած տնօրինութիւնն է Քրիստոսի փառաւոր ու լուսաւոր կերպարանքով երեւնալը իր առաքեալներէն երեքին՝ Պետրոսի եւ Յովհաննէսի եւ Յակոբոսի ներկայութեան Գալիլիոյ սուրբ լերան վրայ, որ ըստ հաստատուն աւանդութեան Թաբօր կոչուած լեռն եղած է։ Տնօրինութիւնը կը պատմեն Մատթէոս, Մարկոս ու Ղուկաս աւետարանիչները, թեեւ լերան անունը չեն տար։ Տօնը կը կատարուի Զատկի ԺԴ. Կիրակին, այսինքն Զատկէն 98 օր ետքը, հետեւաբար 30 օրուան շարժականութիւն կրնայ ունենալ Յունիս 28-էն Օգոստոս 1։ Տօնախմբութիւնը երեք օր է. Կիրակի՝ բուն տօնը, Բշ. [Երկուշաբթի] դարձեալ հրամայեալ տօն ու մեռելոց յիշատակ, եւ Գշ. [Երեքշաբթի] լուր տէրունի մը։ Յոյնք ու լատինք Այլակերպութեան տօնը կը կատարեն հաստատապէս Օգոստոս 6-ին։ Այս տօնը սկսած է հաւանականաբար Թարգմանչաց դարէն, եւ առաջին օրուան շարականը քերթողահայր Մովսէս Խորենացւոյն կը վերագրուի, իսկ մեծ աղօթքն ալ՝ Եղիշէի։ Բ. [2] ու Գ. [3] տուները Շնորհալւոյն ժամանակ՝ աւելցած են որ նոյն օրերուն շարականն ալ գրած է։

Աղբյուրը՝ Մաղաքիա արքեպ. Օրմանեան, Ծիսական բառարան

Posted on July 12, 2013, in Մաղաքիա արքեպիսկոպոս Օրմանյան and tagged , , , . Bookmark the permalink. 1 Comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: